Termeni și condiții

Confidențialitate și Securitate

Termenii și condițiile generale de vânzare se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri și servicii de către SC Suma Sport SRL, prin intermediul magazinului virtual www.sumashop.ro către CUMPĂRĂTOR.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, SC Suma Sport SRL are obligația:

  • De a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.
  • Crearea unei baze de date pentru realizarea de rapoarte statistice.
  • Informarea despre promoțiile sumashop.ro sau despre orice alte promoții sau activități desfășurate de sumashop.ro prin orice mijloace de comunicare (poștă, e-mail, telefon, SMS, etc.)
  • Ca datele personale sa nu fie difuzate către terți, ele putând fi transmise doar autorităților în drept cu scopul verificării tranzacțiilor commerciale sau altor autorități în drept pentru efectuarea oricăror verificări, dacă acest lucru va fi sollicitat în conformitate cu legile în vigoare.
  • Să certifice faptul că va respecta drepturile conferite de Legea nr.365/2002 privind comerțul electronic, precum și a Ordonantei nr. 130/2000 privind protecția consumatorilor.

Pentru informare și suport ne puteți contacta la adressa contact@suma-shop.ro.


Copyright

Toate elementele din conținutul site-ului, toate logo-urile, fotografiile, grafica, software-ul, clipurile video și alte date sunt protejate de Legea nr. 8/1996 cea a dreptului de autor. Aveți dreptul de a vizualiza site-ul și pentru a imprima paginile lui pentru unicul scop de a face o comandă prin intermediul sumashop.ro. Cu toate acestea , orice copiere fără permisiunea scrisă de la sumashop.ro este strict interzisă și se pedepsește conform legislației în vigoare.